top

 

Entrepriseret

 Vi bistår bygherrer, entreprenører, rådgivere og øvrige af byggeriets parter med entreprise- og rådgiverretlige forhold

Byggeri og rådgivningAdvokatfirmaet Deleuran bistår bygherrer, entreprenører, rådgivere og øvrige af byggeriets parter med entreprise- og rådgiverretlige forhold. Vi tilbyder vores rådgivning til offentlige myndigheder, private erhvervsvirksomheder samt private aktører.

Vi bistår herudover med førelse af rets- og voldgiftssager med tilknytning til entrepriseret. Kontakt venligst advokat Asmus Deleuran direkte med henblik på en drøftelse af den konkrete sag. Herefter vil der blive afgivet tilbud på opgavens løsning med en nærmere beskrivelse af vilkårene herfor.


Hvad siger vores klienter?