top

 

Priser

Vores principper for afregning er altid gennemskuelige, og inden for en række områder tilbyder vi faste priser

Generelle vilkår


Salær beregnes efter registreret tidsforbrug, arbejdets art og omfang, sagsgenstandens størrelse, sagens betydning, sagens resultat og det med sagen forbundne ansvar.


De følgende timesater er gældende:Advokat1.920 kr.
Advokatfuldmægtig1.280 kr.
Sekretær/bogholder960 kr.

Alle anførte salærer er ekskl. moms. Udover salæret betales for dokumenterede udgifter ved sagsbehandlingen - for eksempel kørsel, tinglysningsafgifter, registreringsafgifter, retsafgifter o.l.

Mediation

Honorar aftales særskilt, da sagens kompleksitet, omfanget af forberedelse og lignende tages i betragtning.

Udgangspunkt beregnes pr. halve dag pr. mediator ekskl. moms.

10.000 kr.

Hvad siger vores klienter?