top

 

Advokatfirmaet Deleuran

Hos os sker opgaveløsningen med særligt blik for den forskellighed, der er i de situationer,
som vores klienter ønsker bistand til at finde en løsning af

Vores rådgivere og værdier

Advokatfirmaet Deleuran består af advokaterne Pia Deleuran, Philip Deleuran og Asmus Deleuran, der sammen med en række dedikerede medarbejdere vil kunne hjælpe dig med de juridiske forhold, som du står over for at skulle have løst. Sammen sætter de en ære i at holde en høj faglig og etisk standard samt at levere en imødekommende sagsbehandling.


Kontorets specialer

Som led i at levere den højest mulige faglige standard har vi specialiseret os i sager inden for de følgende sagsområder.

Erhvervslejeret

Advokat Asmus Deleuran bistår lejere og udlejere med erhvervslejeretlige forhold.

Erhvervs-ejendomme

Vi rådgiver om køb og salg af erhvervsejendomme.

Entrepriseret

Advokat Asmus Deleuran bistår parter med entreprise- og rådgiverretlige forhold.

Konfliktløsning

Vi tilbyder en bred vifte af rådgivning til købere, sælgere og lejere

Mediation

Få drøftet problemer, konflikter og tvister på en struktureret måde.

Beskikket af Justitsministeriet

En del af Advokatsamfundet

Alle advokater hos Advokatfirmaet Deleuran er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlemmer af Advokatsamfundet. Advokatsamfundet arbejder for at sikre tilliden til advokater og sikre et sundt retssamfund. I den forbindelse er advokater underlagt særlige etiske regler, herunder om fortrolighed.

Medlem af Danske Advokater

Advokatfirmaet Deleuran er derudover medlem af brancheorganisationen Danske Advokater, der blev dannet i 2008. Mange advokatvirksomheder havde længe ønsket at få en slagkraftig brancheorganisation, der kunne arbejde for deres interesser og være en væsentlig aktør i samfundsdebatten. I foreningen arbejder advokatvirksomhederne sammen om at udvikle og styrke den enkelte virksomhed og advokatbranchen til gavn for branchen såvel som for samfundet som helhed.

Ejerstruktur, juridiske enheder og ansvarsforsikringer


Advokat Pia Deleuran driver virksomhed under CVR.nr. 22001205 og har lovpligtig ansvarsforsikring hos Codan under police nr. 6830203115.

Advokat Philip Deleuran driver virksomhed under CVR.nr. 15765976 og har lovpligtig ansvarsforsikring hos HDI under police nr. 156-08658039-14008.

Advokat Asmus Deleuran, er ansat hos advokat Philip Deleuran, CVR.nr. 15765976, og har lovpligtig ansvarsforsikring hos HDI under police nr. 156-08658039-14008.


Hvad siger vores klienter?